Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Fra melk til fiskeolje i Risøyhamn

Wed, 2015-01-07 12:57 -- red

Wahl Prosess Utvikling (WPU) starter med produksjon av torskeleverolje i produksjonslokalene i det tidligere meieriet i Risøyhamn.

–I første omgang skal vi gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt, der vi fremstiller høykvalitetsolje fra torskelever, der mest mulig av A-, D- og E-vitaminene er bevart i produktet. Årsaken til den høye oljekvaliteten vi oppnår ved bruk av vår patenterte hydrolysetank, er primært en kort og svært skånsom produksjonsprosess. Helt ferskt råstoff er også nødvendig. Dette gir en olje med lav oksidasjonsgrad og høy oksidasjonsstabilitet. Det betyr at den ikke harskner så lett og har en nøytral smak, påpeker Tony Wahl.

Så langt har selskapet fått støtte fra MABIT og Skattefunn. Prosjektet er et samarbeid med NOFIMA (Matforskningsinstituttet). Les hele artikkelen her.