Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Ny koordinator i MABIT

Thu, 2015-03-05 14:12 -- red

Victoria Paulsen begynte 1. mars i et engasjement som programkoordinator i MABIT. 

Victoria er utdannet siv.ing. i molekylær bioteknologi fra UiT Norges arktiske universitet, og har en PhD innen marin bioprospektering fra Norges fiskerihøgskole (NFH). I tillegg har hun utdannelse i økonomi og ledelse fra Handelshøgskolen i Tromsø. Hun kommer fra stilling som prosessleder for omorganisering ved Universitetsbiblioteket (UiT).

 

E-post: victoria@norinnova.no

Victoria S. Paulsen Mobil: +47 907 94 606