Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Ekstraordinær utlysning: 100% støtte til gründere og oppstarts-bedrifter

Wed, 2018-05-23 19:11 -- victoria

For aller første gang tilbyr MABIT-programmet 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer fra små oppstarts bedrifter innenfor (marin) bioteknologi i Nord-Norge i samarbeid med Sparebanken Nord-Norge. Les mer her