Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

MABIT NYHETSBREV 01/18

Mon, 2018-01-15 16:53 -- red

Mer penger til MABIT

MABIT fikk i 2017 støtte hos Sparebanken Nord-Norge og alle tre fylkeskommunene i nord. Les mer om dette, samt siste prosjekter som har fått støtte av programmet i MABIT Nyhetsbrev 01/18