Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

MABIT NYHETSBREV 03/17

Mon, 2018-01-15 16:24 -- red

Søk støtte hos MABIT for å kvalifisere prosjektet ditt til et av forskningsrådets programmer.
Aktuelle programmer for MABITs prosjekter hos Forskningsrådet med utlysninger i 2018 sammen med informasjon om prosjekter som får støtte fra MABIT finner du i Nyhetsbrev 03/17