Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Reisebrev fra Aquaculture Europe 2017, Dubrovnik

Mon, 2018-01-15 16:45 -- red

Studentene Ann Kristin og Ingeborg Helene fikk støtte av MABIT til å delta på møtet Aquaculture Europe 2017 i Dubrovnik i oktober 2017. Dette var i forbindelse med deres masteroppgave ved Nord Universitet.

Les om studentenes erfaringer og skildring fra konferansen i deres reisebrev her