Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Mabit: Aktuelt

Rognkjeks kan være reservoar for IPN virus

Wed, 2015-01-07 12:35 -- red

Kontrollerte smitteforsøk viser at rognkjeks kan være et reservoar for Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) virus. Ved sameksistens mellom rognkjeks og laks er det dermed et potensial for smitteoverføring. Resultatene er framkommet i prosjektet «Etablere smittemodeller for nord-norsk rognkjeks for fremtidig sykdomsbekjempelse og vaksineutvikling» ved Nofima som er støttet av MABIT. Les hele saken her.

MABIT har vært i møte med Fiskeriminister Elisbeth Aspaker

Mon, 2013-12-16 14:03 -- red

MABIT hadde et stemningsfullt møte med fiskeriminister Elisabeth Aspaker og andre representanter fra departementet den 2. desember 2013. Siden strømmen gikk like før møtestart i Forskningsparken i Tromsø, holdt MABIT og bedriftene Marealis v/ Jaran Rauø og ArcticZyme v/ Olav Lanes sine presentasjoner i lys fra kandelabere.

 

The hunt for new antibiotics

Fri, 2013-07-05 10:07 -- red

Et TV team fra Al Jazeera har besøkt Tromsø og fulgt med forskere fra Universitetet i Tromsø på leting etter nye antibiotika i det kalde Arktiske havet.

http://www.aljazeera.com/programmes/thecure/2013/06/2013628131457884809....

Deep in the cold waters of the Arctic Circle lurk marine organisms which could hold the key to one of the biggest challenges of modern medicine - resistance to antibiotics.

Pages