Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Mabit: Aktuelt

MABIT trenger ny koordinator

Mon, 2015-01-19 14:32 -- red

MABIT er et selvstendig, næringsrettet FoU-program innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge. Det har vært økende aktivitet i MABIT fra programmets oppstart i 1998. MABIT finansieres gjennom et samspill mellom ulike statlige, regionale og private finansieringskilder.

Rognkjeks kan være reservoar for IPN virus

Wed, 2015-01-07 12:35 -- red

Kontrollerte smitteforsøk viser at rognkjeks kan være et reservoar for Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) virus. Ved sameksistens mellom rognkjeks og laks er det dermed et potensial for smitteoverføring. Resultatene er framkommet i prosjektet «Etablere smittemodeller for nord-norsk rognkjeks for fremtidig sykdomsbekjempelse og vaksineutvikling» ved Nofima som er støttet av MABIT. Les hele saken her.

Pages