Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Mabit: Aktuelt

Ny koordinator i MABIT

Tue, 2013-02-05 14:52 -- red

Vera Lund begynte 1. februar i et ett års vikariat som programkoordinator i MABIT for Unn Sørum. Unn forsetter som seniorrådgiver i MABIT (50 %) og forretningsutvikler hos Norinnova Technolgy Transfer AS (50 %).

Vikariat - Koordinator MABIT-Programmet

Mon, 2012-10-29 15:07 -- red

Vikaren skal gå inn som koordinator i MABIT-programmets sekretariat og vil være underlagt MABIT-programmets styre. Arbeidssted og arbeidsgiveransvar er hos Norinnova Technology Transfer AS, Forskningsparken i Tromsø. Koordinator ansettes midlertidig som vikar i 100% stilling for programperioden fra 1.01.13 – 28.02.14. Koordinator vil være en del av det faglige miljøet i Norinnova Technology Transfer innen Life Science, hvor en søker å utnytte kompetanse og synergier.

MABIT Nyhetsbrev 04/12

Tue, 2012-10-16 13:38 -- red

MABIT startet i 2012 med å sende ut nyhetsbrev til media og sine finansiører i etterkant av hvert styremøte.

MABITs nyhetsbrev fra siste styremøte kan du laste ned nederst på siden.

Avisa Nordland skrev dette om Bioforsk Bodø sitt MABIT prosjekt (6.oktober 2012)

Pages