Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Mabit: Aktuelt

Nyhetsbrev 01/12

Fri, 2012-03-09 12:40 -- red

MABIT har nå sendt ut første nyhetsbrev til et utvalg av aviser. Vi ønsker med dette å informere om prosjekter som får støtte fra MABIT. Nyhetsbrevene blir sendt ut i etterkant av hvert styremøte, når tilsagnssbrevene er skrevet og sendt prosejkteierne. Nyhetsbrevet består av informasjon om hvilke prosjekter som har fått innvilget støtte og hvem som har fått godkjent sluttrapport.

SEPARASJONS LUNCH

Fri, 2012-03-09 10:16 -- red

På grunn av liten påmelding til «seperasjons» lunch 27.03.12, kl 11.00-13.00 blir denne nå avlyst. Toget er likevel ikke helt gått.

For de som har spørsmål og spesifikke problemstillinger vedrørende tema vil membranansvarlig i DUE MILJØ, Pål Skavås, være å treffe i Tromsø 28.03 på Radisson Blue fra kl 0800-1230. Dere er velkommen til å kontakte Skavås på telefon/e-post for å avtale tidspunkt nærmere.

Tlf:         92407902           

e-post:  paalskav@duemiljoe.no

Pages