Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Mabit: Aktuelt

Vikariat - Koordinator MABIT-Programmet

Mon, 2012-10-29 15:07 -- red

Vikaren skal gå inn som koordinator i MABIT-programmets sekretariat og vil være underlagt MABIT-programmets styre. Arbeidssted og arbeidsgiveransvar er hos Norinnova Technology Transfer AS, Forskningsparken i Tromsø. Koordinator ansettes midlertidig som vikar i 100% stilling for programperioden fra 1.01.13 – 28.02.14. Koordinator vil være en del av det faglige miljøet i Norinnova Technology Transfer innen Life Science, hvor en søker å utnytte kompetanse og synergier.

MABIT Nyhetsbrev 04/12

Tue, 2012-10-16 13:38 -- red

MABIT startet i 2012 med å sende ut nyhetsbrev til media og sine finansiører i etterkant av hvert styremøte.

MABITs nyhetsbrev fra siste styremøte kan du laste ned nederst på siden.

Avisa Nordland skrev dette om Bioforsk Bodø sitt MABIT prosjekt (6.oktober 2012)

Nyhetsbrev 01/12

Fri, 2012-03-09 12:40 -- red

MABIT har nå sendt ut første nyhetsbrev til et utvalg av aviser. Vi ønsker med dette å informere om prosjekter som får støtte fra MABIT. Nyhetsbrevene blir sendt ut i etterkant av hvert styremøte, når tilsagnssbrevene er skrevet og sendt prosejkteierne. Nyhetsbrevet består av informasjon om hvilke prosjekter som har fått innvilget støtte og hvem som har fått godkjent sluttrapport.

SEPARASJONS LUNCH

Fri, 2012-03-09 10:16 -- red

På grunn av liten påmelding til «seperasjons» lunch 27.03.12, kl 11.00-13.00 blir denne nå avlyst. Toget er likevel ikke helt gått.

For de som har spørsmål og spesifikke problemstillinger vedrørende tema vil membranansvarlig i DUE MILJØ, Pål Skavås, være å treffe i Tromsø 28.03 på Radisson Blue fra kl 0800-1230. Dere er velkommen til å kontakte Skavås på telefon/e-post for å avtale tidspunkt nærmere.

Tlf:         92407902           

e-post:  paalskav@duemiljoe.no

Pages