Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Mabit: Aktuelt

MABIT på Statsbudsjettet 2012

Wed, 2012-01-11 11:13 -- red

MABITs største finansiør er Fisker og kystdepartementet, og også i 2012 står MABIT programmet på statsbudsjettet:

"Mabit skal videreutvikles for å styrke næringsutvikling i nord. Det skal gis prioritet til innsamling av marine organismer fra nordlige havområder. Betydningen av nasjonalt og internasjonalt samarbeid understrekes."

Pages