Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

MABIT handlingsplan 2015