Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Baculovirus expression of key drug discovery targets

BS0062 This project will enable anticancer drug design against two key targets that require protein production using baculovirus-insect cell protocols.

Prosjektet er et samarbeid med Lytix Biopharma og MabCent(UiT)

Fylke: 
Prosjekttype: 
Prosjektsøker: 
Universitetet i Tromsø
Søknadsår: 
2012
New title: 
Baculovirus expression of key drug discovery targets