Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Beskyttelse av biologiske substrater, inkludert marine oljer ved bruk av lavmolekylære antioksidative forbindelser med opphav fra det marine og terrestriske miljø

Beskyttelse av biologiske substrater, inkludert marine oljer ved bruk av lavmolekylære antioksidative forbindelser med opphav fra det marine og terrestriske miljø

ProBio Pharmaceuticals AS i samarbeid med NFH, UiT

Fylke: 
Prosjekttype: 
Prosjektsøker: 
ProBio Pharmaceuticals AS
Søknadsår: 
2009