Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Bioactive Interfaces

BS0060  Bioactive Interfaces is aimed at developing “green” antifouling agents from Arctic marine organisms to be used by the marine industry and in medical applications.

Prosjektet er et samarbeid med University of Portsmouth, University of Gothenburg og MabCent(UiT)

 

Fylke: 
Prosjekttype: 
Prosjektsøker: 
Universitetet i Tromsø
Søknadsår: 
2012
New title: 
Bioactive Interfaces