Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Bruk av kongekrabbemel som næringskilde og attraktant i fôr til Arktisk røye i oppdrett

AF0062 Studere effekter for appetitt og tilvekst hos Arktisk røye ved bruk av lokalt tilgjengelig mel av kongekrabbeskall i fôr. Kongekrabbeskall er et rimelig fôrråstoff, smaksattraktant og inneholder astaxantin, forenelig med krav til økologisk produksjon.

Prosjektet er et samarbeid med Nofima, Akvaplan-NIVA og Det Skandinaviske Investeringsselskap

Fylke: 
Prosjektsøker: 
Kirkenes Charr AS
Søknadsår: 
2012