Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Bruk av kongekrabbemel som næringskilde og attraktant i fôr til Arktisk røye i oppdrett Finnmark Kirkenes Charr AS Akvakultur og fiskehelse 2012
Analyse av det virale metagenomet i marint sediment Troms Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2011
Antioksidant- og anti-inflamatorisk effekt i relasjon til utviklinger av lesjoner i musemodell: Sammenligning mellom komponent X, kråkeboller og Olivita Troms ABC Bioscience Marin bioprospektering 2011
Antioksidant- og antiinflammatoriske effekter i relasjon til utvikling av lesjoner i musemodell: Effekter av kaldpresset hvalolje og ekstraksjonsprodukter fra hvalolje Troms Universitetet i Tromsø, BFE Marine biprodukter 2010
Antioksydanter til produksjon av frysetørket produkt fra filetavskjær – holdbarhets-undersøkelse Troms Drytech AS Marine biprodukter 2007
Baculovirus expression of key drug discovery targets Troms Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2012
Beskyttelse av biologiske substrater, inkludert marine oljer ved bruk av lavmolekylære antioksidative forbindelser med opphav fra det marine og terrestriske miljø Troms ProBio Pharmaceuticals AS Marin bioprospektering 2009
Bioactive Interfaces Troms Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2012
Biomarkers of inherited lice resistance in Atlantic salmon Troms Nofima Marin Marin bioprospektering 2010
Bioprospektering i arktiske marine metatranskriptomer (BIOPAMM); kartlegging av aktivitet og søk etter bioaktive stoffer i eukaryote mikrober fra havområdene rundt Svalbard. Andre UNIS, avd. for Arktisk Biologi Marin bioprospektering 2010

Pages