Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylkesort descending Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Produksjonsprosess for utnyttelse av rauåte til høykostprodukter (Del 1) Troms Calanus AS Marin bioprospektering 2009
Securing commerciability of anticancer activities identified for diketopiperazines derived from marine bioprospecting. Troms UiT- Norges arktiske universitet Marin bioprospektering 2015
Novel approach for the treatment of cancer Troms Interogen AS Marin bioprospektering 2010
Vaccines against infectious salmon anaemia virus in Atlantic salmon – efficacy, ability to reduce the number of healthy carriers and development of in vitro tools for evaluation of vaccine candidates Troms Nofima Marin Akvakultur og fiskehelse 2009
Antioksidant- og antiinflammatoriske effekter i relasjon til utvikling av lesjoner i musemodell: Effekter av kaldpresset hvalolje og ekstraksjonsprodukter fra hvalolje Troms Universitetet i Tromsø, BFE Marine biprodukter 2010
Exploring the surface of crop plants as natural source for noxious weed repellents Troms Universitetet i Tromsø, Institutt for arktisk og marin biologi Marin bioprospektering 2014
Kinase hemmere fra marin bioprospektering: - utvidet screening (del1) Troms Lytix Biopharma AS Marin bioprospektering 2007
Analyse av det virale metagenomet i marint sediment Troms Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2011
Fish Plastics Troms Universitetet i Tromsø Marine biprodukter 2011
The use of interferon in protection of Atlantic salmon against salmon pancreas disease virus Troms Universitetet i Tromsø, NFH Akvakultur og fiskehelse 2014

Pages