Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøkersort descending Prosjekttype Søknadsår
Antioksidant- og anti-inflamatorisk effekt i relasjon til utviklinger av lesjoner i musemodell: Sammenligning mellom komponent X, kråkeboller og Olivita Troms ABC Bioscience Marin bioprospektering 2011
Rognkjeks som biologisk avlusningsmetode - for oppdrettslaks og torsk i Nord-Norge (NORDLUS) Troms Akvaplan-Niva Akvakultur og fiskehelse 2011
Development of methods for short and long-term storage of sperm from sp. wolffish (CRYWOLF) Troms Akvaplan-niva AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Biprodukter til menneskemat. Utvikling av prosess og produkter for ombordproduksjon. Nordland AS Andenes Havfiskeselskap Marine biprodukter 2014
Utvikling av vehikler for kontrollert levering av kosttilskudd og legemidler Troms Ayanda Marine biprodukter 2009
Halozymes -Halofile enzymer med industriellt potensiale Troms Barentzymes AS Marin bioprospektering 2014
Etablering av dyremodell for blodtrykksregulering ved UiT Troms BFE, Universitetet i Tromsø Marine biprodukter 2012
Development of a new fish feed concept based on raw materials from aquaculture and fish industry – development of protocols for production Nordland Bioforsk Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012
Development of seeding procedures for Sushi-Algae (Nori) suited for mariculture in Northern Norway Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2014
Isolation and characterization of Norwegian red algae suitable for commercial mariculture Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012

Pages