Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttypesort descending Søknadsår
Utvikling av francisellose vaksine for torsk Troms Nofima Marin Akvakultur og fiskehelse 2011
Hjertehelse som risikofaktor for slaktedødelighet i Nord-Norge  Troms Lerøy Aurora AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Functional tools to estimate egg quality in Atlantic salmon, with particular reference to postovulatory aging (POA) Nordland Universitetet i Nordland Akvakultur og fiskehelse 2011
«From feed composition to reproductive performance - a liver perspective» Nordland Universitetet i Nordland Akvakultur og fiskehelse 2011
Targeted gonad ablation in zebrafish Nordland Universitetet i Nordland Akvakultur og fiskehelse 2011
Verktøy for vaksineutvikling mot hjerte- og skjelettmuskel betennelse (HSMB) i laks Troms Nofima Akvakultur og fiskehelse 2012
Etablere smittemodeller for nord-norsk rognkjeks for fremtidig sykdomsbekjempelse og vaksineutvikling. Troms Nofima AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Bruk av kongekrabbemel som næringskilde og attraktant i fôr til Arktisk røye i oppdrett Finnmark Kirkenes Charr AS Akvakultur og fiskehelse 2012
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part II) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009
Isolation and characterization of Norwegian red algae suitable for commercial mariculture Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012

Pages