Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttypesort descending Søknadsår
Verktøy for vaksineutvikling mot hjerte- og skjelettmuskel betennelse (HSMB) i laks Troms Nofima Akvakultur og fiskehelse 2012
Etablere smittemodeller for nord-norsk rognkjeks for fremtidig sykdomsbekjempelse og vaksineutvikling. Troms Nofima AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part II) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009
Bruk av kongekrabbemel som næringskilde og attraktant i fôr til Arktisk røye i oppdrett Finnmark Kirkenes Charr AS Akvakultur og fiskehelse 2012
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part I) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009
Isolation and characterization of Norwegian red algae suitable for commercial mariculture Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012
Use of marine alginates to deliver bioactive compounds to reduce diseases in Atlantic salmon production in Northern Norway Troms Ewos Innovation Akvakultur og fiskehelse 2009
Development of methods for short and long-term storage of sperm from sp. wolffish (CRYWOLF) Troms Akvaplan-niva AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Vaccines against infectious salmon anaemia virus in Atlantic salmon – efficacy, ability to reduce the number of healthy carriers and development of in vitro tools for evaluation of vaccine candidates Troms Nofima Marin Akvakultur og fiskehelse 2009
Development of new technologies for sustainable and environmental friendly farming of Atlantic cod in the North Nordland Høgskolen i Bodø Akvakultur og fiskehelse 2010

Pages