Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttypesort descending Søknadsår
«From feed composition to reproductive performance - a liver perspective» Nordland Universitetet i Nordland Akvakultur og fiskehelse 2011
Development of seeding procedures for Sushi-Algae (Nori) suited for mariculture in Northern Norway Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2014
Targeted gonad ablation in zebrafish Nordland Universitetet i Nordland Akvakultur og fiskehelse 2011
Development of a new fish feed concept based on raw materials from aquaculture and fish industry – development of protocols for production Nordland Bioforsk Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012
The use of functional feed to improve the overall performance of Atlantic salmon smolt Nordland BioMar AS Akvakultur og fiskehelse 2012
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part II) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part I) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009
Hjertehelse som risikofaktor for slaktedødelighet i Nord-Norge  Troms Lerøy Aurora AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Use of marine alginates to deliver bioactive compounds to reduce diseases in Atlantic salmon production in Northern Norway Troms Ewos Innovation Akvakultur og fiskehelse 2009
Vaccines against infectious salmon anaemia virus in Atlantic salmon – efficacy, ability to reduce the number of healthy carriers and development of in vitro tools for evaluation of vaccine candidates Troms Nofima Marin Akvakultur og fiskehelse 2009

Pages