Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttypesort descending Søknadsår
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part I) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009
Isolation and characterization of Norwegian red algae suitable for commercial mariculture Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012
Use of marine alginates to deliver bioactive compounds to reduce diseases in Atlantic salmon production in Northern Norway Troms Ewos Innovation Akvakultur og fiskehelse 2009
Development of methods for short and long-term storage of sperm from sp. wolffish (CRYWOLF) Troms Akvaplan-niva AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Vaccines against infectious salmon anaemia virus in Atlantic salmon – efficacy, ability to reduce the number of healthy carriers and development of in vitro tools for evaluation of vaccine candidates Troms Nofima Marin Akvakultur og fiskehelse 2009
Development of new technologies for sustainable and environmental friendly farming of Atlantic cod in the North Nordland Høgskolen i Bodø Akvakultur og fiskehelse 2010
Development of a new fish feed concept based on raw materials from aquaculture and fish industry – development of protocols for production Nordland Bioforsk Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012
Utvikling av fôrmidler til leppefisk Troms Troms Fiskeindustri 2 AS Akvakultur og fiskehelse 2010
The use of interferon in protection of Atlantic salmon against salmon pancreas disease virus Troms Universitetet i Tromsø, NFH Akvakultur og fiskehelse 2014
Fôringrediensers virkning på lakselus Nordland Høgskolen i Bodø Akvakultur og fiskehelse 2010

Pages