Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttypesort descending Søknadsår
Vaccines against infectious salmon anaemia virus in Atlantic salmon – efficacy, ability to reduce the number of healthy carriers and development of in vitro tools for evaluation of vaccine candidates Troms Nofima Marin Akvakultur og fiskehelse 2009
Development of a new fish feed concept based on raw materials from aquaculture and fish industry – development of protocols for production Nordland Bioforsk Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012
Development of new technologies for sustainable and environmental friendly farming of Atlantic cod in the North Nordland Høgskolen i Bodø Akvakultur og fiskehelse 2010
The use of interferon in protection of Atlantic salmon against salmon pancreas disease virus Troms Universitetet i Tromsø, NFH Akvakultur og fiskehelse 2014
Utvikling av fôrmidler til leppefisk Troms Troms Fiskeindustri 2 AS Akvakultur og fiskehelse 2010
Økt kvalitet i snøkrabbeindustrien gjennom hindring av misfarging - NoBlueCrab Troms Nofima Akvakultur og fiskehelse 2015
Fôringrediensers virkning på lakselus Nordland Høgskolen i Bodø Akvakultur og fiskehelse 2010
Utvikling av profylaktiske tiltak mot laksefisk parasitten Parvicapsula pseudobranchicola; med fokus på lokalisering og vaksinekandidater Nordland Mainstream Norway Akvakultur og fiskehelse 2010
Development of seeding procedures for Sushi-Algae (Nori) suited for mariculture in Northern Norway Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2014
Overflatemodifisering for å hindre bakterievekst på gytematter i leppefiskoppdrett Andre Sintef Akvakultur og fiskehelse 2011

Pages