Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsårsort descending
Kinase hemmere fra marin bioprospektering: - utvidet screening (del1) Troms Lytix Biopharma AS Marin bioprospektering 2007
Antioksydanter til produksjon av frysetørket produkt fra filetavskjær – holdbarhets-undersøkelse Troms Drytech AS Marine biprodukter 2007
Genomsekvensering av vintersårbakteriene: Moritella viscosa (ex. Vibrio viscosus) og Vibrio wodanis. Troms Universitetet i Tromsø, IMB Marin bioprospektering 2007
Effektiv pre-prosessering og fraksjonering av n-3 LCPUFA Nordland Noromega Marine biprodukter 2007
Utvikling av musemodell for dokumentasjon av marine ingredienser i funksjonell mat Troms norinnova Marin bioprospektering 2008
Fullengde-sekvensering av metagenomiske fosmidkloner Troms Universtitetet i Tromsø, IMB og NFH Marin bioprospektering 2008
Use of marine alginates to deliver bioactive compounds to reduce diseases in Atlantic salmon production in Northern Norway Troms Ewos Innovation Akvakultur og fiskehelse 2009
Vaccines against infectious salmon anaemia virus in Atlantic salmon – efficacy, ability to reduce the number of healthy carriers and development of in vitro tools for evaluation of vaccine candidates Troms Nofima Marin Akvakultur og fiskehelse 2009
Produksjonsprosess for utnyttelse av rauåte til høykostprodukter (Del 1) Troms Calanus AS Marin bioprospektering 2009
Produksjon og applikasjonstesting av en marin salttolerant endonuclease I Troms Biotec Pharmacon ASA Marin bioprospektering 2009

Pages