Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsårsort descending
Antioksydanter til produksjon av frysetørket produkt fra filetavskjær – holdbarhets-undersøkelse Troms Drytech AS Marine biprodukter 2007
Genomsekvensering av vintersårbakteriene: Moritella viscosa (ex. Vibrio viscosus) og Vibrio wodanis. Troms Universitetet i Tromsø, IMB Marin bioprospektering 2007
Effektiv pre-prosessering og fraksjonering av n-3 LCPUFA Nordland Noromega Marine biprodukter 2007
Kinase hemmere fra marin bioprospektering: - utvidet screening (del1) Troms Lytix Biopharma AS Marin bioprospektering 2007
Fullengde-sekvensering av metagenomiske fosmidkloner Troms Universtitetet i Tromsø, IMB og NFH Marin bioprospektering 2008
Utvikling av musemodell for dokumentasjon av marine ingredienser i funksjonell mat Troms norinnova Marin bioprospektering 2008
Produksjonsprosess for utnyttelse av rauåte til høykostprodukter (Del 2) Troms Calanus AS Marin bioprospektering 2009
Kinase hemmere fra marin bioprospektering: - utvidet screening (del2) Troms Lytix Biopharma AS Marin bioprospektering 2009
Storskala analyser av torskens transkriptom: populasjoner, miljøtilpasninger, genomikk, akvakuktur Troms Universtietet i Tromsø, IMB Marin bioprospektering 2009
Kaldtvannstilpassede enzymer - en oppdagelsesferd innenfor et spennende forretningsområde Finnmark Holmfjord AS, Børselv Marin bioprospektering 2009

Pages