Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsårsort descending
Genomsekvensering av vintersårbakteriene: Moritella viscosa (ex. Vibrio viscosus) og Vibrio wodanis. Troms Universitetet i Tromsø, IMB Marin bioprospektering 2007
Antioksydanter til produksjon av frysetørket produkt fra filetavskjær – holdbarhets-undersøkelse Troms Drytech AS Marine biprodukter 2007
Effektiv pre-prosessering og fraksjonering av n-3 LCPUFA Nordland Noromega Marine biprodukter 2007
Kinase hemmere fra marin bioprospektering: - utvidet screening (del1) Troms Lytix Biopharma AS Marin bioprospektering 2007
Utvikling av musemodell for dokumentasjon av marine ingredienser i funksjonell mat Troms norinnova Marin bioprospektering 2008
Fullengde-sekvensering av metagenomiske fosmidkloner Troms Universtitetet i Tromsø, IMB og NFH Marin bioprospektering 2008
Kaldtvannstilpassede enzymer - en oppdagelsesferd innenfor et spennende forretningsområde Finnmark Holmfjord AS, Børselv Marin bioprospektering 2009
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part II) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009
Naturlig astaxanthin fra mikroalger (Del 2) Nordland Promar Aqua AS, Oslo Marine biprodukter 2009
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part I) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009

Pages