Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Biosurfactants from marine microorganisms Nordland Norut Narvik Marin bioprospektering 2011
Biprodukter til menneskemat. Utvikling av prosess og produkter for ombordproduksjon. Nordland AS Andenes Havfiskeselskap Marine biprodukter 2014
Bruk av marine polypeptider for å behandle acne vulgaris Troms UiT Norges arktiske universitet, Norge fiskerihøgskole Marin bioprospektering 2014
Bruk av olje fra umoden norsk vill silderogn som ny kilde til kosttilskudd for mennesker som alternativ til fiskeolje Andre CLARE AS Marine biprodukter 2014
Development of a new fish feed concept based on raw materials from aquaculture and fish industry – development of protocols for production Nordland Bioforsk Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012
Development of heterobifunctional linkers for the synthesis of marine-based anticancer prodrugs Troms Norut Marin bioprospektering 2014
Development of methods for short and long-term storage of sperm from sp. wolffish (CRYWOLF) Troms Akvaplan-niva AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Development of new technologies for sustainable and environmental friendly farming of Atlantic cod in the North Nordland Høgskolen i Bodø Akvakultur og fiskehelse 2010
Development of seeding procedures for Sushi-Algae (Nori) suited for mariculture in Northern Norway Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2014
Direct analysis of bioactive marine peptides in blood and tissue Troms Norut Tromsø AS Marine biprodukter 2015

Pages