Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Dokumentasjon av vekst- og immune stimulerende effekter ved bruk av unike bioaktive peptider fra fisk til ny anvendelse i fôr til kylling for bedret økonomi og helse. Nordland Norcape Biotechnology Marine biprodukter 2010
Effektiv pre-prosessering og fraksjonering av n-3 LCPUFA Nordland Noromega Marine biprodukter 2007
Enzymer fra kongekrabbe til nedbryting av restråstoff fra laks og kylling Troms Nofima AS Marine biprodukter 2013
Etablere smittemodeller for nord-norsk rognkjeks for fremtidig sykdomsbekjempelse og vaksineutvikling. Troms Nofima AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Etablering av cellulære assays for screening av nye kinaseinhibitorer. Troms Universitetet i Tromsø, Institutt for Farmasi Marin bioprospektering 2013
Etablering av dyremodell for blodtrykksregulering ved UiT Troms BFE, Universitetet i Tromsø Marine biprodukter 2012
Etablering av ny dyremodell (blodtrykksregulering) ved UiT Troms U*niversitetet i Tromsø, BFE Marin bioprospektering 2011
Exploring the surface of crop plants as natural source for noxious weed repellents Troms Universitetet i Tromsø, Institutt for arktisk og marin biologi Marin bioprospektering 2014
Feasibility of using enzymes for conversion of chitin hydrolysates to sialic acid with commercial potential Troms UiT- Norges arktiske universitet Marin bioprospektering 2015
Fish Plastics Troms Universitetet i Tromsø Marine biprodukter 2011

Pages