Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Fôringrediensers virkning på lakselus Nordland Høgskolen i Bodø Akvakultur og fiskehelse 2010
Forprosjekt på identifisering og utvikling av Endonuclease I inhibitor for kommersiell utnyttelse Troms NorStruct, UiT Marin bioprospektering 2010
Forskning på proteinhydrolysater som attraktant kilder til Polybait agn Troms Polybait AS Marine biprodukter 2012
Fremstille en høykvalitets olje fra torskelever der mest mulig av A-, D- og E vitaminene er bevart i produktet Nordland Wahl Prosess Utvikling AS Marine biprodukter 2013
Frigivelse av lukt- og smakstoffer fra kunstig og naturlig agn Troms Polybait AS Marine biprodukter 2013
Frysetørkede laksebiter Troms Drytech AS Marine biprodukter 2015
Fullengde-sekvensering av metagenomiske fosmidkloner Troms Universtitetet i Tromsø, IMB og NFH Marin bioprospektering 2008
Functional tools to estimate egg quality in Atlantic salmon, with particular reference to postovulatory aging (POA) Nordland Universitetet i Nordland Akvakultur og fiskehelse 2011
Genomsekvensering av vintersårbakteriene: Moritella viscosa (ex. Vibrio viscosus) og Vibrio wodanis. Troms Universitetet i Tromsø, IMB Marin bioprospektering 2007
GENOpipe - a pipeline for analysis, visualization and management of genomic and metagenomic data Troms Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2011

Pages