Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Halozymes -Halofile enzymer med industriellt potensiale Troms Barentzymes AS Marin bioprospektering 2014
HerrZyme - Enzymekarakterisering og teknologiutvikling for kommersialisering av enzym fra restråstoff av sild Troms Nofima AS Marine biprodukter 2013
High fidelity sequencing of oil reservoir metagenomes Andre Sintef Marin bioprospektering 2011
Hit-to-lead drug evaluation of marine natural product mimics with antimicrobial and anticancer activity Troms Universitetet i Tromsø, Institutt for Farmasi Marin bioprospektering 2014
Hjertehelse som risikofaktor for slaktedødelighet i Nord-Norge  Troms Lerøy Aurora AS Akvakultur og fiskehelse 2013
Identifisering av arktiske plantearter med positive effekter på hud Troms Scandinavian Dermal Innovation AS Marin bioprospektering 2010
Industrial potential of antifreeze proteins (AF(G)Ps) from marine fishes in Arctic Norway - initial screening of species Troms Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2010
Isolation and characterization of Norwegian red algae suitable for commercial mariculture Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2012
Jernabsorbsjon fra nytt hemoglobinpulver Troms Nofima Marine biprodukter 2015
Kaldtvannstilpassede enzymer - en oppdagelsesferd innenfor et spennende forretningsområde Finnmark Holmfjord AS, Børselv Marin bioprospektering 2009

Pages