Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Kartlegging av ACE-hemmende peptider i Marealis peptidkonsentrat Troms Marealis AS Marin bioprospektering 2011
Kinase hemmere fra marin bioprospektering: - utvidet screening (del1) Troms Lytix Biopharma AS Marin bioprospektering 2007
Kinase hemmere fra marin bioprospektering: - utvidet screening (del2) Troms Lytix Biopharma AS Marin bioprospektering 2009
Kinase Inhibitor fra Marin Bioprospektering Troms Lytix Biopharma AS Marin bioprospektering 2010
Levende kongekrabbe - optimal lagring og sending Finnmark Norway King Crab Production AS Akvakultur og fiskehelse 2011
Lipolytiske enzymer fra arktisk metagenom Troms Universitetet i Tromsø, BFE Marin bioprospektering 2011
Massedyrking av marine nordige/arktiske mikroalger til industrielle formål Troms Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2011
Merveridi FPI - Molekylær membranfiltrering Nordland Norcape Marine biprodukter 2011
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part I) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009
Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic cod farming (Part II) Nordland Bioforsk Nord Bodø Akvakultur og fiskehelse 2009

Pages