Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Multi-sensitive HTS assays for antimicrobial activity screening Troms Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2011
Naturlig astaxanthin fra mikroalger (Del 2) Nordland Promar Aqua AS, Oslo Marine biprodukter 2009
New lead compound for tuberculosis treatment Troms Universitetet i Tromsø, Kjemi Marin bioprospektering 2010
Northern Competence Group: Aquaculture Clinical Nutrition Troms EWOS Innovation Akvakultur og fiskehelse 2012
Novel approach for the treatment of cancer Troms Interogen AS Marin bioprospektering 2010
Oppsett av screening plattform for testing av dermatologiske indikasjoner Troms Scandinavian Dermal Innovation Marin bioprospektering 2012
Overflatemodifisering for å hindre bakterievekst på gytematter i leppefiskoppdrett Andre Sintef Akvakultur og fiskehelse 2011
Produksjon av nye protein kinase targets for screening og strukturstudier Troms Lytix Biopharma AS Marin bioprospektering 2012
Produksjon og applikasjonstesting av en marin salttolerant endonuclease I Troms Biotec Pharmacon ASA Marin bioprospektering 2009
Produksjonsprosess for utnyttelse av rauåte til høykostprodukter (Del 1) Troms Calanus AS Marin bioprospektering 2009

Pages