Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Produksjonsprosess for utnyttelse av rauåte til høykostprodukter (Del 2) Troms Calanus AS Marin bioprospektering 2009
Produktutvikling av OliVita olje vha ny teknologi for smaksmarkering og smakstilsetning Troms OliVita AS Marine biprodukter 2013
Protein kinase inhibitor lead design based on marine bioprospecting hits and other binding fragment data Troms Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2011
Prøvedyrking makroalger i IMTA kontekst for utvinning av proteiner og andre råstoffer til fiskefor Nordland Folla Alger AS Marine biprodukter 2015
Rognkjeks som biologisk avlusningsmetode - for oppdrettslaks og torsk i Nord-Norge (NORDLUS) Troms Akvaplan-Niva Akvakultur og fiskehelse 2011
SALFRESH - Utviking av skånsom produksjonsprosess for lakseolje til humant konsum Nordland Nordlaks Produkter AS Marine biprodukter 2012
Sammenligning av opptaks-hastigheter av EPA og DHA fra Calanus Oil og Ethylester (EE) fra fiskeolje hos menneske Troms Calanus AS Marine biprodukter 2014
Screening of Marine Extract Fractions by Bacillus Mode of Action specific BioSensors (BMABioS) Troms UiT- Norges arktiske universitet, NFH Marin bioprospektering 2015
Sea urchins – a potential source for new carbohydrate active enzymes for bioengineering of seaweed polysaccharides Nordland NIBIO Bodø Marin bioprospektering 2015
Securing commerciability of anticancer activities identified for diketopiperazines derived from marine bioprospecting. Troms UiT- Norges arktiske universitet Marin bioprospektering 2015

Pages