Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Prosjekter

I prosjektlisten finner dere informasjon om innvilgede prosjekter i MABIT: prosjektsøker, tittel, tilhørighet i fylke, søknadsår og populærvitenskapelig sammendrag (godkjent av søker). I eldre prosjekter fra før 2010 er ikke populærvitenskapelig sammendrag inkludert. Alle prosjekter i MABIT er konfidensielle.

Prosjektnavn Fylke Prosjektsøker Prosjekttype Søknadsår
Storskala analyser av torskens transkriptom: populasjoner, miljøtilpasninger, genomikk, akvakuktur Troms Universtietet i Tromsø, IMB Marin bioprospektering 2009
Syntese og bioaktivitets-studier av lavmolekylære forbindelser fra sjøpung Troms Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Marin bioprospektering 2012
Targeted gonad ablation in zebrafish Nordland Universitetet i Nordland Akvakultur og fiskehelse 2011
The development of In Vitro Oxidative Folding Competencies in Di-sulfide Rich Peptides Troms Norut Marin bioprospektering 2012
The use of functional feed to improve the overall performance of Atlantic salmon smolt Nordland BioMar AS Akvakultur og fiskehelse 2012
The use of interferon in protection of Atlantic salmon against salmon pancreas disease virus Troms Universitetet i Tromsø, NFH Akvakultur og fiskehelse 2014
Undersøkelse av nord norsk makroalge arter for antibakteriell aktivitet på tarm indikator bakterier hos landdyr og fisk (ALGEBAKT) Nordland Bioforsk Nord Bodø Marin bioprospektering 2010
Up-scaling of synthesis of some bioactive marine lipids Troms Norut Marin bioprospektering 2012
Use of marine alginates to deliver bioactive compounds to reduce diseases in Atlantic salmon production in Northern Norway Troms Ewos Innovation Akvakultur og fiskehelse 2009
Utnyttelse av rygger og hoder i Vesteraalens AS: Markedsmuligheter basert på optimale råvarer, prosessdesign og sentrale kvalitetsegenskaper Nordland Vesteraalens AS, Marine biprodukter 2011

Pages