Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Tromsø - the Hot Spot for Cold Biotech