Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Bioprospektering i arktiske marine metatranskriptomer (BIOPAMM); kartlegging av aktivitet og søk etter bioaktive stoffer i eukaryote mikrober fra havområdene rundt Svalbard.

BS0038 Bioprospektering i arktiske marine metatranskriptomer (BIOPAMM); kartlegging av aktivitet og søk etter bioaktive stoffer i eukaryote mikrober fra havområdene rundt Svalbard.

UNIS, avd. for Arktisk Biologi ved Tove Gabrielsen (KMB-prosjekt)

 

Fylke: 
Prosjekttype: 
Prosjektsøker: 
UNIS, avd. for Arktisk Biologi
Søknadsår: 
2010