Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Analyse av det virale metagenomet i marint sediment

BS0045 Analyse av det virale metagenomet i marint sediment

Prosjektet er i samarbeid med Marine Biochemicals AS

Fylke: 
Prosjekttype: 
Prosjektsøker: 
Universitetet i Tromsø
Søknadsår: 
2011