Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Antioksidant- og anti-inflamatorisk effekt i relasjon til utviklinger av lesjoner i musemodell: Sammenligning mellom komponent X, kråkeboller og Olivita

BS0054 Antioksidant- og anti-inflamatorisk effekt i relasjon til utviklinger av lesjoner i musemodell: Sammenligning mellom komponent X, kråkeboller og Olivita

ABC Bioscience (ABC) vil i Samarbeid med UiT se på effekten av en marin antioksidant og for å redusere utviklingen av åreforkalkning (aterosklerose). I samme studie ønsker man å se på virkningen av kråkeboller sammenlignet med kontrollgruppe

Prosjektet er i samarbeid med Universitetet i Tromsø

Fylke: 
Prosjekttype: 
Prosjektsøker: 
ABC Bioscience
Søknadsår: 
2011