Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Antioksydanter til produksjon av frysetørket produkt fra filetavskjær – holdbarhets-undersøkelse

UB0031 Antioksydanter til produksjon av frysetørket produkt fra filetavskjær – holdbarhets-undersøkelse

Ved å bruke filet avskjær som råstoff har Drytech rekonstruert fiskekjøttet til fiskebiter, og har etter gjennomført prosjekt i samarbeid med Nofima gode forutsetninger for å tro at produkter vil klare 3,5-5 års holdbarhet.

Prosjektet er et samarbeid med Nofima

Avsluttet 2011

Fylke: 
Prosjekttype: 
Prosjektsøker: 
Drytech AS
Søknadsår: 
2007